Tanum Barnehage SA

Visjon for Tanum barnehage: "Der kunnskap deles og læring lekes"

Mål:

Tanum barnehage skal være et trygt sted der alle møtes med respekt, tillit og omsorg, i et miljø der alle utvikler seg til den beste utgaven av seg selv.

Tanum barnehage har Egenledelse i lek og læring og Være sammen som satsningsområde.

Tanum barnehage følger Bærum kommunes kompetanseplan.

Tanum barnehage ligger i Bærum kommune, like ved Vestmarka.

Barnehagen er privat og medlem av PBL.

Barnehagen er nylig overtatt av FUS.

Barnehagen har 59 barn i alderen 1 til 6 år.

Personalgruppen består av daglig leder, 6 ppedagoger og  7 pedagogiske medarbeidere.
Barnehagen har gode lønns og pensjonsbetingelser.