Tanum Barnehage SA

Visjon for Tanum barnehage: Der kunnskap deles og læring lekes

Mål:

Tanum barnehage skal være et trygt sted der alle møtes med respekt, tillit og omsorg, i et miljø der alle utvikler seg til den beste utgaven av seg selv.

Tanum barnehage har lek, mobbing og realfag som satsningsområde.

Tanum barnehage ligger i Bærum kommune, like ved Vestmarka.

Barnehagen er privat og medlem av PBL

Barnehagen har 59 barn i alderen 1 til 6 år.

Personalgruppen består av daglig leder, 4 ped.ledere, 8 ped. medarbeidere.
Barnehagen har gode lønns og pensjonsbetingelser.