Styret i Tanum Barnehage

Styrets Sammensetning


- Aslak Lie (styreleder)

- Kristine Røkeberg Nilsen (nestleder)

 

- Sunniva Lillebø Wahl (styremedlem)


- Karianne Arwen Kilsti (ansatterepresentant)