Styret i Tanum Barnehage

Styrets Sammensetning


- Aslak Lie (styreleder)


- Jørgen Holo (nestleder)


- Helge Aarvik(styremedlem)

- Åsa Franzen (styremedlem)

- Sunniva Lillebø Wahl (styremedlem)


- Karianne Arwen Kilsti (ansatterepresentant)

Nye styrerepresentanter blir valgt ved hvert årsmøte.
De ansattes representant i styret velges av og blant de ansatte utenom årsmøtet.