Andedammen

Fra 1. august er vi 9 barn og 3 voksne.

 

Ped.leder: Karianne A. Kilsti

Medarbeider: Helene Røed

Medarbeider: Katarzyna Ostrowska-Ptaszek