Andedammen

Fra 1. august er vi 9 barn og 3 voksne.

 

Ped.leder: Karianne A. Kilsti

Medarbeider: Katarzyna Ostrowska-Ptaszek

Medarbeider: Ildrid Vanebo