Ekehaugen

Fra 1. august er vi 12 barn og 5 voksne

 

Ped.leder: Mathias Sand Østraat

Medarbeider: Linda Svendsen

Medarbeider: Beate Eek 80 %

Medarbeider: Tonje Vegsund 60%

Medarbeider: Ana- Mae Dalseth 40%