Ekehaugen

Fra 1. august er vi 12 barn og 5 voksne

 

Ped.leder: Catherine Tveten

Medarbeider: Ann Wenche Røvik Elsfjordstrand

Medarbeider: Raquel Oftedal

Medarbeider: Marianne Indrelid

Medarbeider: Tonje Vegsund 60%