Ringi

Fra 1. august blir vi 19 barn og 4 voksne.

 

Ped.leder: Ann Wenche Rovik Elsfjordstrand

Medarbeider: Ragnhild Klungrehaug

Medarbeider: Sofia Helena Meland 60 % 

Medarbeider: Ana- Mae Dalseth 40%