Verv og komitéer

SU:

Stian Arvnes, leder

Vibeke Stoltenberg Mellbye, nest leder

Sunniwa Lillebø Wahl, styret

Beate Eek, annsatt

Mathias Sand Østraat, ansatt

 

Turid Anette Fonn, daglig leder

 

Foreldre representanter:

Staver: Phillip Nilsen-Moen ( far til Julius og Jenny) og Imke Törper ( mor til Simon)

Ringi: Svein Skretting (far til Agnes) og Marit Agner Matheson (mor til Erik)

Ekehaugen: Mari Plassen (mor til Eline)

Andedammen: Iselin Skretting (mor til Eline)